Defensive Driving Course (D.D.C.)

Veiligheid en risicobewustwording zijn twee aspecten die zich continu afspelen op het moment dat je met een auto deelneemt aan het verkeer. Deze training is speciaal ontwikkeld om in een 1 op 1 training van 2 uur in eigen auto, diep in te gaan op risico’s die het dagelijks verkeer met zich meebrengt. 95% van elke ongeval heeft te maken met menselijk falen. Dit heeft vaak te maken met afleiding, maar ook doordat we ons veilig wanen in de auto van tegenwoordig. Hierdoor gaan we steeds meer risico’s nemen. Dit doen we bewust, maar ook vaak onbewust. Gedurende de training wordt je bewust gemaakt van de risico’s en door besproken hoe om te gaan met deze risico’s.
Tijdens de training zullen we tevens ingaan op de huidige techniek van de auto. De auto krijgt steeds meer veiligheid systemen aan boord die steeds meer richting het ”autonoom” rijden gaat. Echter, zover is het nog niet, op dit moment is het nog SEMI-autonoom. Dit betekent dat het nog steeds hulpsystemen zijn die het autorijden veiliger, zuiniger en comfortabeler zouden kunnen maken. Dit is echter alleen zo als er op de juiste manier gebruikt van wordt gemaakt. Doordat ik aan de wieg heb gestaan van de ontwikkeling van deze techniek en nog steeds meega met deze ontwikkeling, kan ik deze systemen op de juiste manier uitleggen, waardoor het uiteindelijk ook echt veiliger, zuiniger en comfortabeler wordt. Deze training kan aan zowel zakelijk rijders als particuliere rijders gegeven worden.

Voor meer informatie neem Contact op.